भरतपुर महानगरपालिका संगको सम्झौता सम्बन्धि कार्यक्रम | 2079-02-17

ENSSURE परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिका र नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालयको सहकार्यमा संचालन हुने कार्यगत अभ्यास (Training with OJT) सहितको १६९६ घन्टाको Professional Building Electrician तालीम संचालन गर्नको लागि आज भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्री महेन्द्र प्रसाद पौडेल र नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय, शिक्षालय प्रमुख श्री सरिता रेग्मी बीच भरतपुर महानगरपालिका का उप मेयर श्री चित्रसेन अधिकारीज्यु को उपस्थितिमा सम्झौता सम्पन्न भयो |