Total Notice: 66
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सेमेष्टर अनुसार प्रशिक्षण शुल्क सम्बन्धी जानकारी 2080-12-06 Continuous
परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-11-22 Continuous
कार्यगत अभ्यास सहितको तालीम कार्यक्रमको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-11-09 Continuous
कार्यगत अभ्यास सहितको १६९६ घन्टे तालीम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-10-24 Continuous
प्रशिक्षण शुल्क बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-10-22 Continuous
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-07-25 Continuous
SEE उतिर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाई बहिनीहरुलाई हार्दिक बधाई साथै प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं | 2080-03-25 Closed !!!
बर्षे बिदा थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सूचना 2080-02-26 Closed !!!
छात्रावास आवश्यकता सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन आह्वान सूचना 2080-02-25 Closed !!!
जियोम्याटिक्स बिशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमका प्रशिक्षार्थीहरुको कक्षा संचालन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-02-03 Continuous
वर्षे बिदा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-02-01 Continuous
Geomatisc बिशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको बैकल्पिक नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2080-01-27 Continuous
छोटो अवधिको नि:शुल्क तालीम सम्बन्धी सूचना 2079-10-05 Closed !!!
बिदा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-08-21 Closed !!!
छोटो अवधिको तालीमको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना 2079-08-21 Closed !!!
छोटो अवधिको नतिजा (मन्टेश्वरी समुह (क)) 2079-08-21 Closed !!!
छोटो अवधिको नतिजा (मन्टेश्वरी समुह (ख) 2079-08-21 Closed !!!
छोटो अवधिको नतिजा (Library Assistant) 2079-08-21 Closed !!!
२४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रमका प्रशिक्षार्थी अभिमुखीकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-08-13 Closed !!!
अटोमोबाइल (Apprenticeship) पुनःप्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-08-11 Closed !!!