प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रशिक्षार्थीहरु | 2079-04-09

नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालय अन्तर्गत भिन्न भिन्न बिषयमा प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थीहरु कार्यशालामा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै