Total Notice: 64
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
Professional Building Electrician (१६९६ घन्टे) तालीमको लागि अन्तरवार्ताबाट छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन 2079-03-12 Closed !!!
कार्यगत अभ्यास सहितको Professional Building Electrician (1696 Hrs.) तह २ तालीमको लागि नि:शुल्क अवसर 2079-03-07 Closed !!!
१६९६ घन्टे निशुल्क तालीम सम्बन्धी सूचना 2079-03-02 Closed !!!
शैक्षिक सत्र २०७९/०८० को लागि नया प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी जानकारी 2079-02-23 Continuous