Total Notice: 64
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
पूर्ण शुल्कीय तर्फको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप तथा प्रवेश योग्यता संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-09 Continuous
24 महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम सम्बन्धी नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालयको अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-02 Continuous
२४ महिने निशुल्क apprenticeship तालीम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-05-02 Continuous
डिप्लोमा तथा प्रमणपत्र तहको प्रवेश परीक्षाको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-04-29 Continuous
प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना सम्बन्धी जानकारी 2079-04-28 Closed !!!
प्रशिक्षार्थी जानकारी 2079-04-27 Continuous
प्रवेश परीक्षा फाराम पूर्ण शुल्कीय लक्षित वर्ग 2079-04-22 Continuous
प्रवेश परीक्षा फाराम TSLC कोटा 2079-04-22 Closed !!!
प्रवेश परिक्षा फाराम पूर्ण शुल्कीय 2079-04-22 Continuous
प्रशिक्षार्थीहरुको लागि वृत्ति पथ जानकारी (अटोमोबाइल) 2079-04-20 Continuous
प्रशिक्षार्थीहरुको लागि वृत्ति पथ जानकारी (सिभिल) 2079-04-20 Continuous
प्रशिक्षार्थीहरुको लागि वृत्ति पथ जानकारी (इलेक्ट्रिकल) 2079-04-20 Continuous
CTEVT को प्रवेश परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-04-16 Continuous
प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी जानकारी सामग्री 2079-04-16 Continuous
प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी जानकारी सामग्री 2079-04-16 Continuous
प्रशिक्षार्थी भर्ना सम्बन्धी जानकारी 2079-04-15 Continuous
प्रशिक्षार्थीहरुकोलागि वृत्ति पथ सम्बन्धी जानकारी 2079-04-13 Continuous
CTEVT परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको २०७९/०८० का लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-04-12 Continuous
नारायणी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र २०७९/०८० का लागि प्रवेश परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 2079-04-12 Continuous
विज्ञको रोस्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-04-05 Continuous